ОСНОВНИ ТЕХНИКИ ЗА СЕЧ, КАСТРЕНЕ И РЯЗАНЕ С ПОМОЩТА НА ВЕРИЖЕН ТРИОН
Преглед за начинаещи на техниките, необходими за отсичане и рязане на дървета с по-малък размер в градината, включително съвети за безопасност.
В долната част сме включили анализ и оценка на типа моторен трион, който ще ви е необходим. За по-подробна информация винаги преглеждайте ръководството за верижния трион.
БЕЗОПАСНОСТ ПРИ РАБОТА С ВЕРИЖЕН ТРИОН
Малки, но мощни, нашите верижни триони EGO Power+ са оборудвани с надеждна система за безопасност, както и други впечатляващи функции. Те предоставят на всеки градинар да използва една професионална акумулаторна технология.
Въпреки че верижните ни триони имат всички функции за безопасност на професионалните модели, използването им все още крие рискове. Внимателно прочитайте ръководството за употреба преди да започнете работа и спазвайте съветите за безопасност.
По-важни препоръки:
• Винаги заемайте стабилна стойка на земята.
• Дръжте верижния си трион здраво с двете си ръце, докато двигателят работи.
• Ако верижният трион спре поради заклинване на шината при рязане, освободете спусъка; внимателно освободете верижния трион и водещата шина от дървото, след което стартирайте отново.
• Когато веригата затегне заради много натрупани стърготини, не се опитвайте да я издърпвайте с ръка. Ако верижният ви трион случайно стартира, може да получите сериозни наранявания. Притискайки триона с веригата към дървото, го движете напред-назад, за да изхвърлите натрупаните стърготини.
• Винаги изваждайте акумулаторната батерия преди почистване и/или обслужване на верижния трион.
• Носете защитни ръкавици, когато боравите с верижния трион.
• Никога не стартирайте верижния трион, когато е опрян в дървото, и винаги го оставяйте да достигне пълна скорост, преди да започнете да режете.
• Винаги се консултирайте с ръководството за употреба, преди да използвате верижния трион за първи път, и се запознайте със съдържанието му.
• Ако някога не сте сигурни в техниките за отсичане на дървета, консултирайте се с професионален арборист.
ОСНОВНИ ТЕХНИКИ ЗА РАБОТА С ВЕРИЖЕН ТРИОН
ТЕРМИНОЛОГИЯ
• Отсичане – отрязване на стоящо дърво.
• Рязане (разтрупване) – нарязване на дървото на удобни за употреба по-малки трупи.
• Срез надолу – низходящ срез на дървото, което има опора.
• Срез нагоре – срез от долната част на дървото нагоре
• Кастрене – отстраняване на клоните на повалено вече дърво.
• Подрязване – направа на засек в долната част на дървото за поваляне, с което се цели да не бъде прещипана шината.
• Основен срез – последния срез от обратната страна на засека на стоящото дърво.
1. ПОВАЛЯНЕ НА ДЪРВО
ВНИМАНИЕ!
• Когато операциите по отсичане и кастрене се извършват едновременно от двама или повече човека, нека операцията по кастрене да бъде на разстояние, най-малко два пъти по-голямо от височината на кастреното дърво от операцията по отсичане
• Внимавайте за други хора, животни, превозни средства, комунални линии, сгради и други имоти в близост до мястото ви на работа.
• Ако дървото засегне и/или скъса някоя комуникационна линия, трябва незабавно да уведомите фирмата, отговаряща за тази комуникация.
• Когато работите с верижния трион, застанете откъм по-високата част на терена, тъй като има вероятност дървото да се търкулне или да се плъзне надолу след отсичането му.
• Планирайте и разчистете пътя за евентуално бягство, преди да започнете рязането. Отдалечаването от падащото дърва трябва да става косо назад – под ъгъл 45⁰ спрямо продължение на посоката на повалянето на дървото.
ПРОЦЕС
1. Преди да започнете отсичането, вземете предвид естествения наклон на дървото, разположението на по-големите клони и посоката на вятъра, за да прецените накъде ще падне дървото.
2. Отстранете замърсявания, камъни, изсъхнала кора, пирони, скоби и жици от дървото.
3. За да се осигури падането на дървото в избраната посока, в основата му − откъм страната на повалянето, се прави засек. Засичането на дърветата се извършва клиновидно с два ряза − хоризонтален и наклонен под ъгъл не по-малък от 45°, които трябва да се срещнат в дъното на засека. Дълбочината на засека трябва да бъде 1/3 от диаметъра на дървото, перпендикулярно (под прав ъгъл) на посоката на падане. Извършването му първо помага да се избегне прищипване на веригата на триона или на направляващата шина при извършване на основния срез.
4. Направете основния срез. Той трябва да бъде поне 5 см по-високо от хоризонталния срез на засека (виж картинката) и успореден на него. Между дъното на засека и основния ряз се оставя непрерязана (предпазна) ивица с ширина 2-3 см при здрави и прави дървета и 4-5 см при наклонени, сухи и гнили дървета. Тази предпазна ивица ще предотврати усукване на дървото и падането му в грешна посока.
5. Когато основния ви срез се приближи до тази ивица, дървото трябва да започне да пада. Ако има вероятност то да не падне в желаната посока или да се разклати назад и да притисне веригата на триона, спрете рязането, преди да е завършен основния срез и използвайте дървени, пластмасови или алуминиеви клинове, за да отворите разреза и да насочите дървото в желаната посока за падане.
6. Когато дървото започне да пада, извадете верижния трион от разреза, спрете двигателя и го поставете на земята, след което използвайте планирания път на отстъпление. Внимавайте за падащи клони.
2. КАСТРЕНЕ НА ДЪРВОТО
ПРОЦЕС
1. Оставете по-големите долни клони, за да поддържат дървото над земята.
2. Премахнете малките клони с единични срязове.
3. Клоните, които са под напрежение, трябва да се режат в посока отдолу нагоре, за да се избегне затискане на верижния трион.
3. РЯЗАНЕ НА ТРУПИ
ВНИМАНИЕ!
• Уверете се, че сте застанали стабилно и теглото ви е равномерно разпределено върху двата крака.
• Когато е възможно, дървесният ствол трябва да се повдигне и подпре с помощта на клони, трупчета или клинове.
• Когато разрязвате падналия ствол на наклонен терен, винаги заставайте откъм възходящата страна на терена.

ПРОЦЕС
1. Когато стволът е подпрян по цялата си дължина, го разрязвайте отгоре. Този начин е известен като пречупване.
2. Когато стволът е подпрян под ъгъл (от единия край), подрязвате 1/3 от диаметъра на ствола от долната страна. Това се нарича срез отдолу нагоре. Завършете със срез отгоре надолу като срещнете направения отдолу срез.
3. Когато дървеният материал е подпрян от двата края (не по цялата дължина), отрежете 1/3 от диаметъра отгоре надолу (със срез отгоре). След това завършете отрязването, като срежете останалите 2/3 от диаметъра на ствола срещайки горния разрез.
4. За да запазите пълен контрол при „прорязване“, намалете максимално натиска в края рязането, продължавайки да държите здраво верижния трион. Не оставяйте веригата ви да докосне земята.
5. След завършване на сряза изчакайте веригата да спре, преди да отместите верижния трион.

0
    0
    Количка
    Количката е празнаОбратно към магазина